Откриване на академичната година в БСУ

Откриване на академичната година в БСУ

Бургаският свободен университет ще открие академичната 2022-2023 година на 3 октомври 2022 г. В 10.00 часа в аулата на университета тържествено ще бъде даден старт на новата академичната година.

От 11.00 часа ще се състоят информационни срещи на деканите със студентите от първи курс, редовно и задочно обучение, както следва:

  • Център по икономически и управленски науки – зала 207;
  • Център по информатика и технически науки – зала 208;
  • Център по юридически науки – зала 110;
  • Център по хуманитарни науки – аула на БСУ.

Студентските книжки ще бъдат връчени по време на информационните срещи.

На информационните срещи ще бъдат дадени подробни указания за достъпа на студентите до електронните ресурси на БСУ.

Учебните графици са публикувани в платформата за електронни услуги на https://e-services.bfu.bg/common/graphic.php и са достъпни без предварителна регистрация.