Подготвителен курс по Финансово и Данъчно право за държавен изпит по Публичноправни науки през октомври 2014

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира подготвителен курс по Финансово и Данъчно право във връзка с провеждането на държавен изпит по Публичноправни науки с продължителност 5 часа, който ще се проведе на 7 октомври 2014 г. от 12.00 часа в зала 220. Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  40 лв. в срок  до 06.10.2014 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО). Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Лектор: гл.ас.д-р Красимир Мутафов.

Допълнителна информация: инспектор Лазарина Георгиева тел. 056/ 900 450