Подготвителен курс за държавен изпит по Счетоводство и контрол

Подготвителен курс за държавен изпит по Счетоводство и контрол

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Счетоводство и контрол с продължителност 12 часа, който ще се проведе на 10  декември  2015 г. от 8.00 часа в зала 217 с лектор проф. д-р Васил Янков и на 11  декември  2015 г. от 8.00 часа в зала 217 с лектор проф. д-р Николай Колев.
Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  100 лв. в срок  до 09.12.2015 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 21  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.
 

За контакти:
Марияна Атанасова
Тел. 056/ 900 422
БСУ, стая 21
mariana@bfu.bg