Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки през октомври 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (по третата част на конспекта) с продължителност 5 часа, който ще се проведе на: 12 октомври  2016 г. от 13.00 часа в зала 222 с лектор доц. д-р Красимир Мутафов..
Курсистите да внесат такса за обучението в размер на 40 лв. в срок  до 11.10.2016 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.


За контакти
Лазарина Георгиева
Тел. 056/ 900 450 
БСУ, стая 20
lazy@bfu.bg