Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (по третата част на конспекта) с продължителност 5 часа, който ще се проведе на: 12 октомври  2016 г. от 13.00 часа в зала 222 с лектор доц. д-р Красимир Мутафов..
Курсистите да внесат такса за обучението в размер на 40 лв. в срок  до 11.10.2016 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.


За контакти
Лазарина Георгиева
Тел. 056/ 900 450 
БСУ, стая 20
lazy@bfu.bg