Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 26 септември  2018 г. от 8.00 часа в зала 431, с лектори проф. д-р Поля Голева и доц. д-р Красимир Коев.
Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 21.09.2018 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.
 
За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg