Приемът в специалност Право ще става с оценки от ДЗИ

Приемът в специалност Право ще става с оценки от ДЗИ

През учебната 2022-2023 г. приемът в специалност „Право“ ще става с оценки от държавните зрелостни изпити. Решението е взето съобразно Постановление на Министерския съвет №92 от 20.05.2022 г.

Кандидат-студентите могат да подават документи за специалност „Право“ в Бургаския свободен университет с оценки от ДЗИ по български език и литература или по история и цивилизация, както и по чужд език. Състезателният бал ще се образува като сбор от утроената оценка от държавния зрелостен изпит и оценките по български език и по история от дипломата. 

Документи могат да се подават онлайн в сайта на БСУ https://e-priem.bfu.bg/, както и в сградата на университета.

 

За контакти

Ваня Абаджиева

Офис „Прием на студенти“

 БСУ, стая 19

+359 56 900 449

priem@bfu.bg