Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ

Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ


На 3 и 4 юли 2018 г. в Бургаския свободен университет се проведе третата транснационална работна среща по проект Платформа за иновации и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на малките и средни предприятия в страните от Балканския регион и Средиземноморието (InnoPlatform) по програма Интеррег, Балкани-Средиземно море.
През първия ден на срещата партньорите дискутираха изпълнените дейности по проекта и обмениха мнения за успешното изпълнение на работната програма. Бяха представени следните основни дейности:
•    Общото изпълнение и управление на проекта
•    Комуникационният план, целящ разпространение на получените резултати
•    Резултатите от изследването за иновации, свързани с бизнес модела в Балканско-средиземноморската зона
•    Разработването на иновативните средства InnoTools
•    Създаването на центрове за високи технологии и свързани с тях иновативни лаборатории
•    Демонстрационни дейности

През втория ден се състоя среща на управляващия комитет, на която бяха разгледани предстоящите дейности, свързани с финализирането на InnoTools и доставянето на оборудване за иновативните лаборатории.
По време на срещата партньорите единодушно взеха решение за следващите стъпки в успешното изпълнение на дейностите на проекта. Поредната работна среща ще се проведе в Скопие в средата на октомври 2018 година.

 

 

InnoPlatformProject2.jpg