Промоция на Випуск 2017 на Бургаския свободен университет

Промоция на Випуск 2017 на Бургаския свободен университет

На 05 декември 2017 г., на официална церемония БСУ ще връчи дипломите на завършилите от випуск 2017. Церемонията ще бъде от 10 часа в атриума на БСУ. Ще бъдат връчени дипломите на над 300 абсолвенти от 17 бакалавърски специалности и 16 магистърски програми. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат 20 абсолвенти.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис в стая 17 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 01.12.2017 г.

Повече информация относно събитието може да видите тук.