Регионална среща-дискусия по психология в БСУ

Дружеството на психолозите в България и Бургаският свободен университет  канят психолозите и студентите по психология да вземат участие в Регионалната среща - дискусия "Психологията - регулирана професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на професионалната правоспособност на психолозите", която ще се състои на 17 ноември 2015 г. (вторник) от 15.00 до 18.00 ч. в БСУ, аудитория 207.
Очакваме да потвърдите писмено Вашето участие в Регионалната среща-дискусия на психолозите до 15 ноември 2015 г. като изпратите кратък имейл на адреси:  office@psychology-bg.org и baltadjieva@bfu.bg

Водещи на срещата-дискусия:
д-р Пламен Луков Димитров, председател на УС на ДПБ
доц. д-р Йонка Балтаджиева, Център по хуманитарни науки, БСУ, координатор на срещата
д-р Светозар Димитров, председател на ДПБ – клон Бургас