Спечелете приза „НАГРАДА НА ДЕКАНА НА ЦХН“ `2023

Спечелете приза „НАГРАДА НА ДЕКАНА НА ЦХН“ `2023

Амбициозни, мотивирани и целеустремени, Вие студенти заслужавате признание за Вашето академично и професионално развитие.
Участвайте в конкурса за най-добър студент на Центъра по хуманитарни науки.

Наградата на Декана на ЦХН е  признание:
- за успехите ви като студенти на ЦХН и бъдещи специалисти;
- за приноса, който имате за утвърждаване на Бургаския свободен университет като европейски университет.

Как да участвате?
За участие в конкурса „Награда на Декана на ЦХН“ могат да кандидатстват само студенти от бакалавърски (1, 2, 3, 4 курс) и магистърски програми (1, 2 курс) от всички специалности в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет.

Срок на кандидатстване: до 24 март 2023

Церемония по награждаването: 30 март 2023

Победителят в конкурса за „Наградата на Декана на ЦХН“ ще бъде номиниран за годишните награди „Студент на годината“ на Община – Бургас!

Жури за оценяване на кандидатите: проф.д.п.н. Галя Христозова, проф.д-р Мария Алексиева, доц.д-р Красимира Минева, доц.д-р Зорница Ганева, доц.д-р Михаил Проданов

Документи и критерии, с които се кандидатства:
Заявление за участие (по образец) и Портфолио с доказателства (документи, удостоверяващи участието) по посочените критерии.

Документите се подават само в електронен вид на следните е-адреси: zoriganeva@bfu.bg или mprodanov@bfu.bg  

Кога и къде ще се проведе церемонията по награждаване на победителите?
Официалната церемония по връчване на „Награда на Декана на ЦХН“ `2023 ще се проведе на 30.03.2023.

Участвайте колеги, студенти!

Нека „Наградата на Декана на ЦХН“ да отиде при най-добрия!