Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Среща в БСУ за изграждане на регионални научни центрове

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира среща във връзка с „Изграждане на регионални научни центрове”.
Срещата ще се състои на 15 март от 13.00 ч. в зала 208 на Бургаския свободен университет и на нея са поканени заинтересованите страни. Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти. В събитието ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Целта на операцията е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация. Повече информация и програмата на събитието може да намерите на страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“