Стипендии за над 26 хил. лв. получиха студентите от БСУ

Стипендии за над 26 хил. лв. получиха студентите от БСУ

Стипендиите са на стойност 26 280  лв. и се изплащат на студентите от БСУ по програма „Успешни студенти“, финансирана от Община Бургас. Стипендиите са за 4 месеца и се изплащат за зимния семестър на академичната 2023-2024 г. Те се присъждат на студенти с високи академични постижения и с изяви в науката, изкуството и спорта.

Стипендии получават 39 студенти от редовно обучение от специалностите „Право“, „Софтуерно инженерство“,  „Компютърни системи и технологии“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“, „Бизнес администрация“, „Психология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Стипендиите се отпускат на конкурсен принцип за всеки семестър поотделно. Сроковете и условията за кандидатстване за стипендия по програмата „Успешни студенти“ са публикувани в сайта на Община Бургас https://www.burgas.bg/bg/stipendii-na-uchenitsi-i-studenti/.