Стипендии за студентите от ЦИУН

Деканът на ЦИУН проф. д-р Васил Янков и деканското ръководство учредиха за учебната 2015/16 година традиционната „Стипендия на Декана”. Наградният фонд включва 5 стипендии по 1000 лв., които ще отидат при студенти от ЦИУН, отговарящи на определени от ръководството на Центъра условия. Стипендиите ще се присъждат в основните специалности на ЦИУН – Счетоводство и контрол, Маркетинг, Бизнес администрация, Финанси и са както следва:

  • Една стипендия от 1000 лв. на името на Йордан и Динко Диневи, предоставена от „Диневи груп“;
  • Една стипендия от 1000 лв. на името на Янчо Патриков, предоставена от „Интернешънъл Груп“ ;
  • Една стипендия от 1000 лв. на името на Христо Томов, предоставена от „Стройколукс“;
  • Две стипендии по 1000 лв. на името на Димитър Янков, предоставени от Фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“ 

Условия за кандидатстване:

  • Кандидатите да са студенти, записани във втори, трети или четвърти курс, редовна форма на обучение в ЦИУН.
  • Да са си взели всички кредити от началото на периода на обучение до момента на кандидатстването за стипендията.
  • Да имат успех за предходната академична година не по-нисък от Добър (4).

Стипендиите ще бъдат изплащани в продължение на десет месеца от м. октомври по 100 лв./месечно.
Попълва се заявление до Декана на ЦИУН, придружено от европейски формат на CV.
Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 31.10.2015г. Документите се подават в учебен отдел на ЦИУН при инспектор Тонка Троева.

За контакти:
Тонка Троева
Инспектор ЦИУН
Тел. 056/ 900 421
БСУ, стая 21
toni@bfu.bg