ЦИТН с учебни практики в БОП и в Института по криминалистика

ЦИТН с учебни практики в БОП и в Института по криминалистика

Студентите от магистърските програми  Съдебни инженерно-технически експертизи и ТБ, Интегрирани компютърни системи и комплекси  и Инженеринг и експлоатация на енергийни системи  проведоха практическо обучение в специализираните лаборатории на Главна дирекция Борба с организираната престъпност  и в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР. Студентите се срещнаха и с гл.комисар Явор Колев от Национална служба БОП на МВР.
Практиката на студентите от ЦИТН е ежегодна и се организира и ръководи от доц. д-р Камен Сейменлийски, зам.-декан на центъра, съвместно с докторант маг. инж. Петя Петрова, която работи в областта на компютърните престъпления.  
Обучението е съобразено с учебните програми на магистърските специалности и обхваща изготвяне на криминалистични експертизи, изследване на новостите в борбата с киберпрестъпността и практическа работа в специализирани лаборатории.