ЦЮН участва в престижен европейски форум в Италия

ЦЮН участва в престижен европейски форум в Италия

Деканът на Центъра по юридически науки проф. д.н. Мария Нейкова и д-р инж. Хасан Азис, преподавател в ЦЮН, взеха участие в  Международната конференция „Седмица на местните власти“, която се проведе от 10 до 15 октомври 2022 година в град Алесандрия, Италия. Престижният европейски форум е традиционен и се провежда за 14-ти пореден път, като за първи път в него има българско участие. Проф. Мария Нейкова и д-р Хасан Азис участваха с доклади по личната покана на проф. Ренато Балдуци, един от организаторите на конференцията. Инициативата поставя на преден план обучението на ръководители, администратори, мениджъри и служители на местната власт в използване на ресурсите на управление и превръщането им в дейности с ефективно въздействие върху живота на местните общности. На форума се дискутира опитът на национални и местни институции по правата и отговорностите на общините от различни държави, както и предизвикателствата и бариерите, пред които те са изправени. 

Сред участниците бяха: проф. Алън Бойер от Université du Sud - Toulon et Var; проф. Еухенио Брути Либерати от Università del Piemonte Orientale; проф. Алдо Трави от Università Cattolica del Sacro Cuore; проф. Киара Триподина от Università del Piemonte Orientale; Карлос Видал Прадо от UNED, Madrid, представители на местни, регионални и държавни власти.

 

2.jpg
1.jpg