Връчване дипломите на Випуск 2019 на БСУ

Връчване дипломите на Випуск 2019 на БСУ

На 23 май 2019 г., четвъртък, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на Випуск 2019 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 19 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат 25 абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 17 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 21.05.2019 г.

Обръщение на Ректора към абсолвентите