Връчване на дипломите на випуск 2016

Официалната церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2016 г. ще се проведе на 5 декември 2016 г. от 10 часа в атриума на БСУ. На церемонията ще бъдат връчени дипломите на над 200 абсолвенти от 24 специалности с ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис в стая 17 на БСУ най-късно до 2.12.2016 г. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 30.11.2016 г.