Връчване на дипломите на Випуск 2022 на БСУ

 

На 23 май 2022 г., понеделник, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на випуск 2022 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 16 бакалавърски специалности и 23 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат изявените абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 22 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 13.05.2022 г.