Заместникът на главния прокурор при ВАП - Ася Петрова ще изнесе лекция в БСУ

На 19 май 2017г. от 11 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет ще се проведе публична лекция на тема „Дейността на Върховната административна прокуратура за спазването на законността в държавното управление“ с лектор г-жа Ася Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура. Събитието е организирано от Асоциацията на завършилите Бургаския свободен университет и Центъра по юридически науки.

Поканени са всички колеги и студенти, интересуващи се от тематиката.