БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

Бургаският свободен университет е единственият университет партньор по международния проект „By Learning You Will Teach, By Teaching You Will Learn” по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Младеж”. Първата мобилност се проведе в гимназия „Абидин Пак Пакмая“ в град  Едремит, Турция.

В продължение на една седмица двадесет и двама участници от седем организации партньори обсъждаха сериозни проблеми, касаещи личностното и професионалното развитие на младите хора в риск. Отпадането от образователната система беше изведено като основно предизвикателство и предпоставка за попадане в различни рискови групи.

 

Бургаският свободен университет представи добри работещи практики и креативни подходи за справяне с проблема. Екипът на проекта се ръководи от доц. д-р Диана Попова, координатор от страна на БСУ. Членове са: ас. д-р Милен Филипов; Кристина Рашкова, IV курс и Йоана Иванова, II курс, специалност Журналистика.