Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

Студенти, които вече са участвали в програма за мобилност в същата степен на своето обучение (програма „Учене през целия живот“, програма „Еразъм+“, програма „Еразмус Мундус“), ще имат по-нисък приоритет.

Студенти, които кандидатстват за осъществяване на мобилност в държавата на произхода си, ще имат по-нисък приоритет.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 23 ноември 2015 г.

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана и на интернет-страницата на БСУ. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

 

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2015-2016 г. в следните университети:

 

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Направление, квоти и продължителност

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 5 месеца престой за всеки студент

Руски език

650 + 275 евро за пътни

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург (http://www.sziu.ru/ )

0313: Психология

0321: Журналистика и репортерство

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 5 месеца престой за всеки студент

Руски език

650 + 275 евро за пътни

 

 

За контакти

Валя Павлова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
valia@bfu.bg