Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Краен срок за кандидатстване: 2 март 2016 г.

Необходими документи:
Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;
E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

Критерии за подбор:
Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:
Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
Да показват интерес към научна работа;
Да са комуникативни.
Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2015-2016 г. в следните университети:

 

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

( http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

 

Център по информатика и технически науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

 

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой;

или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

 

 

За контакти

Валя Павлова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
valia@bfu.bg