Съобщения по програма "Еразъм+"

Втора процедура за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2020/2021 година

Допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ +“ в Програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2020/2021 година

Втора процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Нова допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.