Съобщения по програма "Еразъм+"

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017 

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017 

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени студентиа участие в студентска мобилност с цел обучение Партниращи държави за 2016/2017 година

ЦИУН Йорданка Мариянова Ламбова, спец. Финанси, 2 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия. Станислава Лозкова Ванчева, спец. Икономика и маркетинг на туризма, 3 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия. ЦХН Алеся Алексеева Морозова, спец.…

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2016/2017 година

ЦИУН  Диана Александровна Романий, спец. МИО, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по икономика и мениджмънт в Прага, Чехия. Олга Андреевна Лисенко, спец. МИО, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по икономика и мениджмънт в Прага, Чехия. Станислав Тодоров Илиев, спец. МИО, 3 курс, бакалавър, редовно…

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

    Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук. Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор: Да владеят необходимото ниво на езика, на който…

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук. Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор: Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се…

Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2016-2017 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно…