Съобщения по програма "Еразъм+"

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2017/2018 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2017/2018 година

Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+" в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2017/2018 година.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2017/2018 година  

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017 

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017 

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2016/2017 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2016/2017 година