Съобщения по програма "Еразъм+"

Нова допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2019/2020 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2019/2020 г.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2019/2020 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2019/2020 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2019/2020 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2019/2020 година

Пета процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2019-2020 г.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2019-2020 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2019/2020 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2019/2020 година

Четвърта процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.