Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ КД1 през зимния семестър на академичната 2023-2024 г в университет на Сасари, Италия

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през зимния семестър на академичната 2023/2024 г. в University of Sassari (UNISS), гр. Сасари, Италия в периода 20-24.11.2023 г. Обучението е на тема "How can the sea become a bond, rather than a barrier?“

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура по електронната поща. Класирането ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели/служители.

 

Краен срок за кандидатстване:

7 ноември 2023 г.
 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя/служителя и институционалния Еразъм+ координатор в БСУ - изтегля се от тук.;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя/служителя.

 

Критерии за подбор:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да предоставят проект на програма за мобилност с цел обучение, одобрен от изпращащата и приемащата институция;
  • Да владеят езика на страната, в която ще се осъществи мобилността (италиански език) или английски език;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към подобряване на уменията си и повишаване на квалификацията си;
  • Да са комуникативни.

 

За контакти:
Гергана Кирова
Началник отдел „ Международно сътрудничество“
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg