Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в Университета на Барселона, Испания, по Програма "Еразъм +"

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в Университета на Барселона, Испания, по Програма

Бургаският свободен университет и Центърът по икономически и управленски науки обявяват процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика за студенти от ЦИУН в Международния отдел на Факултета по икономика и бизнес, Университет на Барселона, Испания по програма „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

 

Практиката ще се осъществи през зимния семестър на академичната 2018/2019 г. и е с продължителност от 2 до 4 месеца, за които се получава месечен грант от 720 евро.

 

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента.

 

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти от ЦИУН, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

 

Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук. http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Условията за кандидатстване за обявената позиция в Международния отдел на Факултета по бизнес и икономика на Университета на Барселона можете да намерите тук.

 

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език .
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412 на БСУ.

 

Краен срок за кандидатстване:

 

05.05.2018 г. – за стаж през първия семестър на учебната 2018/2019 г.

 

 

За контакти

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg