Списък на одобрени преподаватели по трета процедура за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели по трета процедура
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
през летния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ

 

ЦЮН

  1. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия за периода 10 - 14.05.2021 - доц. д-р Боян Георгиев