Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
през летния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015;
KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ

 

ЦИУН

  1. За университет „Халич“ – гр. Истанбул, Република Турция: проф. д-р Лина Анастасова

ЦХН

  1. За университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Търнава, Словакия: проф. д-р Мария Алексиева
  2. За университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Търнава, Словакия:  доц. д-р Диана Попова