Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Партниращи държави за 2018/2019 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Партниращи държави

за 2018/2019 година

 

ЦИУН

  1. Станимир Георгиев Стойчев, спец. „Финанси“, 1 курс, магистър, задочно обучение - за Северозападен институт по мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.
  2. Иван Максимович Катунин, спец. „Бизнес администрация“, 3 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.

 

 

ЦХН

  1. Дора Валентиновна Петкова, спец. „Журналистика и ВО“ , 2 курс, бакалавър, задочно обучение - за Северозападен институт по мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.