Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти
за участие в студентска мобилност с цел обучение
в Програмни държави
през летен семестър на академичната 2020/2021 година

ЦИУН

  1. Хава Мустафа Илияз - спец. „Счетоводство и контрол“, 3 курс, бакалавър, редовно обучение,  фак. № 18211013 – за Университет „Арел“, гр. Истанбул, Турция.
  2. Малика Рахимовна Ахмедова – спец. „Международни икономически отношения“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. №19211022 – за Университет „Халич“, гр. Истанбул, Турция.

ЦИТН

  1. Арсений Дмитриевич Сахаров, спец. „Софтуерно инженерство“, 3 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 18311013 - за Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, Полша.