Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел практика

в Програмни държави

през летен семестър на академичната 2021/2022 година

ЦХН

  1. Анелия Младенова Христова - спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, курс 1, магистър, задочно обучение, фак. № 21426121 за реализиране на студентска мобилност с цел практика в приемащата институция Libellen-Grundschule, Дортмунд, Германия с продължителност от 01.02.2022 до 01.08.2022 г.

ЦИУН

  1. Никол Асенова Кехайова - спец. „Международни икономически отношения“, курс 4, бакалавър, задочно обучение, фак. № 18221033 за реализиране на студентска мобилност с цел практика в приемащата институция Norges Rorleggerbedrift AS гр. Осло, Норвегия с продължителност от 07.03.2022 до 07.09.2022 г.