Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2023/2024 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел практика

в Програмни държави

през зимен семестър на академичната 2023/2024 година

ЦХН

  1. Анелия Младенова Христова - спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, магистър, дипломант, 5 семестър, задочно обучение,  фак. № 21426121 - за реализиране на студентска мобилност с цел практика в приемащата институция Libellen-Grundschule, Дортмунд, Германия с продължителност от 08.01.2024  до 08.07.2024 г.