Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти
за участие в студентска мобилност с цел практика
в Програмни държави
за академичната 2020/2021 година

 

ЦИУН

  1. Михаил Димитров Милев, спец. „ Финанси“, 4 курс, бакалавър, задочно обучение, фак. № 17221015 – за Нидерландия

ЦХН

  1. Габриела Йорданова Георгиева, спец. „Обществени комуникации и социална психология“, бакалавър, задочно обучение,8 семестър, фак. № 15421005 – за Белгия