Списък на одобрени студентиа участие в студентска мобилност с цел обучение Партниращи държави за 2016/2017 година

ЦИУН

  • Йорданка Мариянова Ламбова, спец. Финанси, 2 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.
  • Станислава Лозкова Ванчева, спец. Икономика и маркетинг на туризма, 3 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.

ЦХН

  • Алеся Алексеева Морозова, спец. Журналистика, 3 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.
  • Михаил Владимиров Вълчев, спец. Психология, 2 курс, бакалавър, редовно обучение - за Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия.

ЦИТН

  • Кирил Петров Кирилов, спец. Съдебни инженерно-технически експертизи, 1 курс, магистър, задочно обучение - за Руския държавен аграрен университет-Московска селскостопанска академия „К.А.Тимирязев“, гр. Москва, Русия.
  • Сергей Игоревич Сопрунов, спец. Софтуерно инженерство, 3 курс, бакалавър, задочно обучение - за Руския държавен аграрен университет-Московска селскостопанска академия „К.А.Тимирязев“, гр. Москва, Русия.