Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по допълнителна процедура по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала
с цел обучение по допълнителна процедура по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
по Договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

 

  1. За Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша: проф. д.п.н. Галя Михайлова Христозова – Ректор, за периода 20-23.09.2021 г.