Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2019/2020 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала
с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
за академичната 2019/2020 г.

 

  1. За Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша : Гергана Кирова – инспектор МС за 15-19.06.2020 г.
  2. За Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша : Светлана Скендерска – Главен счетоводител за 15-19.06.2020 г.
  3. За Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша : Елка Мавродиева – Началник отдел „Информационно oсигуряване“-  за 15-19.06.2020 г.