Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

  1. За Университет Линей, гр. Ваксьо, Швеция : проф. д-р Милен Балтов – зам.- ректор, преподавател в ЦИУН - за периода 17 - 21.07.2017 г.