Съобщения за преподавателите

Възможност за стипендии по програма ФУЛБРАЙТ за преподаватели

Възможност за стипендии по програма ФУЛБРАЙТ за преподаватели

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“

БСУ обявява конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел преподаване в Университет за национално и световно стопанство, гр. София през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)" BG05M2OP001-2.016-0030-C01

БСУ обявява конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”.

УниКредит Булбанк с разработена специална програма за преподаватели

УниКредит Булбанк с разработена специална програма за преподаватели

УниКредит Булбанк предлага преференциално банково обслужване на университетски преподаватели

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

БСУ обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”.

Покана за участие на преподаватели от БСУ в “Global Summer Program” на Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Мексико

Покана за участие на преподаватели от БСУ в “Global Summer Program” на Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Мексико

Преподавателите от БСУ имат възможност да участват в “Global Summer Program” на Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Мексико през лятото на 2023 г.

Международна конференция по социална икономика - социалното предприемачеството и предизвикателствата на кръговата икономика

Международна конференция по социална икономика - социалното предприемачеството и предизвикателствата на кръговата икономика в гр. Краков, Полша.

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 "МИКС-ИП", Дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“

БСУ удължава срока за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“

Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

БСУ удължава срока за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“