Международна конференция по социална икономика - социалното предприемачеството и предизвикателствата на кръговата икономика

Институтът по право, икономика и администрация към Педагогическия университет в гр. Краков, Полша организира Международна конференция по социална икономика - социалното предприемачеството и предизвикателствата на кръговата икономика. Конференцията ще се проведе в периода 20-21.10.2022 г.

За допълнителна информация: https://ipea.up.krakow.pl/se-2022/

Регистрация: https://ipea.up.krakow.pl/se-2022/