Деканът на ЦИУН обяви наградените със „Стипендия на Декана“

Деканът на ЦИУН обяви резултатите от конкурса „Стипендия на Декана“ за 2015/16 г. На основание на Заповед на Ректора на БСУ № РД 32/23.11.2015г. за постигнати успехи в учебната дейност по една стипендия в размер на 1000 лв. ще получат:

  1. ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ЧАКАЛОВА, III курс, спец. „Счетоводство и контрол“ – стипендия на  името на Йордан и Динко Диневи, предоставена от „Диневи груп“, гр. Влас
  2. ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ТЕНЕВ, II курс, спец. „Финанси“ – стипендия на името на Янчо Патриков, предоставена от „Интернешънъл Груп“, гр. Бургас
  3. АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ ЧОРЕЛОВ, IV курс, спец. „Бизнес администрация“ е награден със стипендия на името на Христо Томов, предоставена от „Стройколукс“, гр. Пловдив
  4. КРИСТИНА ПАНЧЕВА ГАНЕВА, II курс, спец. „Финанси“ получава стипендия на името на Димитър Янков, предоставена от фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“, КК „Слънчев бряг“
  5. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ИЛИЕВ, II курс, спец. „Маркетинг“ получава стипендия на името на Димитър Янков от фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“, КК „Слънчев бряг“.

Деканът на ЦИУН ще връчи удостоверения на стипендиантите. Поздравяваме наградените и им пожелаваме успешна учебна година!