Обява за работа в Германия

Обява за работа в Германия

Във връзка с лятна ваканционна заетост на студенти във Федерална Република Германия през 2021 година, Дирекция „Бюро по труда” – Бургас обявява набирането на кандидати, при следните условия за кандидатстване:

1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
4. Да имат добри  познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език);
5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 26.03.2021г. вкл.

Документи за кандидатстване:

- Заявление по образец  на немски език;

- Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение  по образец на немски език.

За по-подробна информация тел: 056 /813938– Найденова, Величкова.