Спечелете „Награда на Декана“ 2016!

Амбициозни, мотивирани и целеустремени, Вие студенти заслужавате признание за Вашето академично и професионално развитие.
Участвайте в конкурса за най-добър студент на Центъра по хуманитарни науки.
„Награда на Декана”  е именно признание:

  • за успехите ви като студенти на ЦХН и бъдещи специалисти;
  • за големия принос, който имате за утвърждаване на Бургаския свободен университет като европейски университет;

Как да участвате?
Подгответе електронна папка (портфолио) с вашите академични постижения, професионални успехи в направлението, в което следвате за изминалата академична година. Приложете документи удостоверяващи тези постижения и успехи и задължително включете в цялата електронна папка и ваша снимка (jpg). Документите могат да бъдат Ваши публикации, референции, снимки, видеа и т.н., които подкрепят Вашата кандидатура. Задължително условие е да имате и успех над 4.50 за предходната академична година.
Електронната папка изпратете до 8 април включително, на email: mfilipov@bfu.bg. В случай че имате проблем с изпращането на папката, можете да я предадете и на CD/DVD в кабинет 419 до посочения краен срок.
Кога и къде ще се проведе церемонията по награждаване на победителите?
Официалната церемония по връчване на „Награда на Декана“ ще се проведе на 12.04.2016, от 13:15 ч. в зала 208. Организаторите си запазват правото да променят часа и залата.
Участвайте. Нека „Наградата на Декана“ да отиде при най-добрия!