Вечер на специалностите в ЦИТН

Центърът по информатика и технически науки организира „Вечер на специалностите“ за всички свои бивши и настоящи студенти.
Празникът е на 2 март 2017 година, четвъртък,  от 18.30 ч. в ресторант“ LA VIE“ в морската градина, хотел Парк /ЦУРК/.

Закупуването на куверти е в стая 24 на БСУ до 28.02.2017 г.
Цена на куверт: 23 лв.