Сертификационен курс „Стандарти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000“

Бургаският свободен университет предлага дистанционен сертификационен курс „Стандарти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000“ с хорариум 60 часа. Успешно завършилите получават сертификат за завършено обучение.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: концепции и парадигми, свързани със системите и технологиите за управление и повишаване на ефективността на процесите на планиране, контрол и вземане на решения чрез прилагане на утвърдени международни стандарти за управление на сигурността на информацията (серия ISO/IEC 27000).

Обучението е предназначено за: специалисти в областта на ИТ, както и за мениджъри.

Продължителност: 3 седмици.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В триседмичния период на обучение курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 120 лв., дължима при записване. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

доц. д-р Пенка Георгиева
тел. 0877 774 641
penka.georgieva@bfu.bg