КЛУБ „ДЕБАТИ“

Клуб „Дебати“ е място, където студентите от  БСУ усъвършенстват уменията си да убеждават и чрез убеждаване да печелят съмишленици. Участниците в клуба имат възможност да усъвършенстват комуникативните си умения и да развият способности за убеждаващо говорене чрез участие в дискусии по различни проблемни области. Клуб „Дебати” обединява студенти от всички специалности на БСУ.  Студентите от клуб „Дебати”, заедно с колегите си от Студентската PR агенция, имат възможност за изява в дискусионни срещи с гост-лектори, изявени специалисти в областта на обществените комуникации,  популярни личности, журналисти и др.