КЛУБ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

Burgas Free University Competitive Programming Club

Клубът по състезателно програмиране към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет подготвя студентите за ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране, която се провежда по правилата на престижната международната студентска олимпиада по програмиране International Collegiate Programming Contest на АСМ.

Клубът насочва и подпомага студентите с допълнителни интереси в областта на програмирането, съставянето на алгоритми за решаване на нетривиални задачи, оценяване сложността на алгоритми, справяне с допълнителни ограничения, свързани с ефективност, бързодействие и др.

Някои основните теми, разглеждани в клуба са: базови алгоритми – брой цифри на число, прости числа, комбинаторика, рекурсия и итерация, свойства на числата и др.; основни структури от данни – списъци, дървета, опашки, стекове, дървета и др.; алгоритми за сортиране на данни и търсене в набор от данни; графи и алгоритми за графи; стратегии „разделяй и владей”; динамично оптимиране и др.

За контакти:
доц. д-р Димитър Минчев
Ръководител
Тел. +359 56 900 477
БСУ,  стая 417
mitko@bfu.bg