Студентски клуб „МИСИЯ УЧИТЕЛ“

Студентски клуб „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ обединява усилията на студентите и на академичната общност на Центъра по хуманитарни науки върху ценностите, мисията и визията за българското образование.

Основна цел на клуба е създаде стимулираща среда за инициативността и творческата енергия на студентите чрез реализирането на съвместни проекти, научно-образователни и научно-приложни програми, форуми и други интересни инициативи. За бъдещите учители се организират майсторски класове, интерактивни лекции, срещи с експерти и деятели на образованието и културата. Паралелно с това студентите имат възможност да приложат чрез работа на „терен“ придобитите теоретични познания.

 

 

За контакти:
гл. ас. д-р Златина Димитрова, ръководител
тел. за връзка: 056 900-548
БСУ, стая 508
zl.imitrova@bfu.bg

Камелия Гюлева, координатор студенти
kameliaguleva@gmail.com

За повече информация, последвайте страницата Студентски клуб „Мисия Учител“ при Бургаския свободен университет във Фейсбук и курса „Студентски клуб „Мисия учител“ в Мудъл.