Академичен състав

проф.д-р Галина Куртева

Дни за консултации:

Вторник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 510
Вторник, от 14.00 до 16.00 ч., стая 510

Публикации

проф.д-р Лина Анастасова

Дни за консултации:

Вторник, от 10:00 до 12:00 ч., стая 15

Публикации

проф.д-р Милен Балтов

Дни за консултации:

Вторник, от 10:00 до 12:00 ч., стая 309
Четвъртък, от 10:00 до 12:00 ч., стая 309

Публикации

проф.д-р Николай Колев

Дни за консултации:

Четвъртък, от 10:00 до 12:00 ч., стая 509

Публикации

проф.д-р Петко Чобанов

Дни за консултации:

Вторник, от 13:00 до 15:00 ч., стая 310

Публикации

проф.д-р Сава Димов

Дни за консултации:

Публикации

проф.д-р Юлия Йоргова

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Атанас Луизов

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Гергана Николова

Дни за консултации:

Вторник, от 10 до 12 ч., стая 312A
Четвъртък, от 13 до 15 ч., стая 312A

Публикации

доц.д-р Диана Съботинова

Дни за консултации:

Понеделник, от 10:00 до 12:00 ч., стая 511
Сряда, от 10:00 до 12:00 ч., стая 511

Публикации

доц.д-р Мария Монова-Желева

Дни за консултации:

Сряда, от 16:00 до 18:00 ч., стая Б2

Публикации

доц.д-р Мария Нейчева

Дни за консултации:

Понеделник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 15
Сряда, от 9:00 до 11:00 ч., стая 15

Публикации

доц.д-р Николай Атанасов

Дни за консултации:

Публикации

гл.ас.д-р Виляна Русева